Middels pedagogische praktijk voor begeleiding, onderwijs en opvang

Screening,

ESAT-Screening van ASS op jonge leeftijd

Middels biedt screening van stoornissen in het autisme spectrum bij kinderen op jonge leeftijd (0 tot 4).

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) komen bij kinderen al op zeer jonge leeftijd voor, maar worden vaak voor het vierde levensjaar niet herkend. Het belang van een vroege herkenning is echter groot. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt, hoe eerder gestart kan worden met de behandeling van het kind en de begeleiding van het gezin. Tijdige behandeling en begeleiding kunnen de symptomen en de secundaire gevolgen van ASS aanzienlijk verminderen.

Middels kan u helpen met het tijdig herkennen en beoordelen van een sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Hiermee kan de vaak lange periode tussen het optreden van de eerste symptomen en het moment van diagnosestelling aanzienlijk worden verkort.


Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT)

Middels kan met behulp van de SCVT de sociaal-cognitieve vaardigheden van kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar in kaart te bregen. Deze test kan beoordelen of een kind een achterstand heeft in de sociale informatieverwerking. De uitslag laat zien waar de tekorten zitten en geeft daarmee indicaties voor behandeling.