Middels pedagogische praktijk voor begeleiding, onderwijs en opvang

nieuwsbrief

Dit is Middels,

Middels is een zelfstandige pedagogische praktijk gevestigd in Numansdorp. Middels Hoeksche Waard is HKZ gecertificeerd en is erkend volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Middels biedt kinderen die speciale zorg nodig hebben een veilige en gestructureerde plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Middels is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Ook begeleiden we kinderen met aandachtsproblemen, hechtings- problematiek, gedragsproblemen en/of een aanpassingsstoornis.

Middels heeft als doel kinderen en gezinnen in de Hoeksche Waard en omgeving passende zorg dicht bij huis te bieden. Kinderen kunnen met de juiste zorg en begeleiding van Middels en de medewerking van ouders in hun eigen omgeving blijven en zich optimaal ontwikkelen. De werkwijze van Middels is gebaseerd op het bekrachtigen van het kindsysteem: het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het aanleren van zelfredzaamheidsvaardigheden bij het kind.

Voor wie,

Middels biedt begeleiding op maat aan kinderen van 0 tot 23 jaar en hun ouders / opvoeders. Kinderen met (vastgestelde) ontwikkelings- problemen die beperkingen hebben in hun 'sociale redzaamheid' kunnen bij Middels terecht. De cliënten van Middels hebben vaak meerdere hulpvragen. Het gezin heeft vaak behoefte aan zowel ondersteuning als ontlasting en de jeugdige heeft behoefte aan individuele begeleiding gericht op het aanleren en oefenen van vaardigheden.

Middels hanteert geen IQ onder- of bovengrens voor haar cliënten. Ze kijkt goed naar het totaalbeeld (kind, gezin, geschiedenis, hulpvraag) en bekijkt dan samen met ouders of Middels passende zorg kan bieden. Wanneer Middels geen aanbod heeft dat aansluit bij de hulpvraag van een kind en zijn of haar gezin, zal zij, indien gewenst, ouders begeleiden bij de zoektocht naar meer passende zorg. Middels biedt in principe vrijwillige zorg. Dat wil zeggen dat bij minderjarigheid van de cliënt ouders vrijwillig kiezen voor begeleiding door Middels.

Dit kunt u van ons verwachten,

Persoonlijk

Wij willen met Middels bijdragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen waarbij wij ook aandacht hebben voor de gezinssituatie. Wij willen ouders handvatten bieden hoe met hun kinderen om te gaan zodat zij met nieuwe kennis en inzicht een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Ondanks het bijzondere karakter van onze praktijk streven wij een huiselijke sfeer na. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gewoon kind kunnen zijn. Naast de begeleiding en trainingen is er ook ruimte voor buiten- spelen, gezamenlijk theedrinken, boodschappen doen en samenspelen met andere kinderen. Het hebben van plezier draagt immers bij aan een goede ontwikkeling van een kind!

Kleinschalig

Wij geven de kinderen veel persoonlijke aandacht. Er zijn maximaal 3 kinderen per begeleider. Er is ruimte voor 3 kinderen per dag(deel) bij Middels. Mede door deze kleinschaligheid wordt de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd.

Kwaliteit

Er zijn 2 vaste begeleidsters (orthopedagoog en leerkracht speciaal basisonderwijs/gedragsspecialist) bij Middels, waardoor er sprake is van continuïteit van de begeleiding. Dit biedt kinderen veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen.

Professioneel

Voor elk kind dat wij begeleiden stellen wij een individueel begeleidingsplan op zodat een kind altijd zorg op maat aangeboden krijgt. Wij werken samen met scholen en instellingen zodat de expertise van iedere professional benut kan worden bij de begeleiding van het kind. Middels vindt een goede samenwerking belangrijk.

Flexibel

Middels Hoeksche Waard biedt dagopvang, weekendopvang, opvoedingsondersteuning, onderwijs op maat en verschillende trainingen en activiteiten. Vanwege het kleinschalig karakter van de praktijk kunnen wij flexibel zijn in aanbod en tijd. Er is sprake van zorg op maat: samen met ouders kijken welke zorg het meest geschikt is en welke duur en frequentie wenselijk is.