Middels orthopedagogische praktijk voor begeleiding, onderwijs en opvang


Middels Hoeksche Waard is een pedagogische praktijk in Numansdorp. Wij begeleiden kinderen en jongeren bij wie de sociaal emotionele ontwikkeling extra aandacht vraagt. Het gaat om kinderen en jongeren die vastlopen op school, stage of werk, moeite hebben met het aangaan en onderhouden van relaties of gedragsproblemen vertonen waardoor ze zich niet prettig voelen. Middels Hoeksche Waard is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme, ADHD en angst gerelateerde problematiek. In een rustige setting wordt op individuele basis of in kleine groepjes gewerkt aan individuele begeleidingsdoelen. Door het bieden van structuur en oefening worden in samenwerking met ouders en school nieuwe (sociale) vaardigheden aangeleerd.