LOADING
 
 
WIE WIJ ZIJN

Middels Hoeksche Waard

Middels Hoeksche Waard is een pedagogische praktijk in Numansdorp. Wij begeleiden kinderen en jongeren bij wie de sociaal emotionele ontwikkeling extra aandacht vraagt. Het gaat om kinderen en jongeren die vastlopen op school, stage of werk, moeite hebben met het aangaan en onderhouden van relaties of gedragsproblemen vertonen waardoor ze zich niet prettig voelen. Middels Hoeksche Waard is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme, ADHD en angst gerelateerde problematiek. In een rustige setting wordt op individuele basis of in kleine groepjes gewerkt aan individuele begeleidingsdoelen. Door het bieden van structuur en oefening worden in samenwerking met ouders en school nieuwe (sociale) vaardigheden aangeleerd.

Zorgaanbod

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme, ADHD en angst-gerelateerde problematiek. Kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren in de sociaal emotionele ontwikkeling, problemen ervaren op school of werk of moeite hebben met het aangaan of onderhouden van relaties of vriendschappen kunnen bij Middels terecht. Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of wanneer jongeren moeilijkheden ervaren kunnen ze met ons contact opnemen.

Bij Middels wordt geen onder- of bovengrens gehanteerd in leeftijd. Ook betreft IQ hanteren we geen vaste waarden. Belangrijk is dat de cliënt leerbaar en het aanbod passend is. In overleg met de cliënt en ouders bekijken we welke mogelijkheden er zijn.

Individuele gespecialiseerde begeleiding

Bij Middels werken we voornamelijk individueel. Per cliënt wordt de zorgvraag in beeld gebracht en wordt in samenspraak een persoonlijk zorgplan opgesteld. Ouders en school worden betrokken in het begeleidingsproces.

Trainingen

Middels biedt verschillende trainingen op maat aan. Trainingen ter bevordering van de sociale redzaamheid. Middels werkt met verschillende methoden, van zeer jong tot aan de adolescentie leeftijd. Gezamenlijk wordt bekeken welke methode het best passend is.

Locatie

De pedagogische praktijk is gesitueerd in Numansdorp. We hebben een eigen pand dat volledig is ingericht om passende zorg te kunnen leveren. Er is veel aandacht voor een rustige speel- en leeromgeving en we beschikken over veel spel- en ontwikkelingsmateriaal. Er zijn individuele werkplekken, ruimten voor spel en ontspanning en een grote buitenruimte. Het pand beschikt over een keuken, vier slaapkamers, een badkamer, twee toiletten en een grote gemeenschappelijke ruimte zodat we ook logeeropvang kunnen aanbieden aan cliënten op onze eigen locatie.

Ondanks het bijzondere karakter van onze praktijk streven wij een huiselijke sfeer na op onze locatie, waarin ook ruimte is voor spel en ontspanning. Het hebben van plezier draagt immers bij aan een goede ontwikkeling.

Medewerkers

Marieke den Haan

Ik ben van oorsprong leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Met veel plezier heb ik 10 jaar in het onderwijs gewerkt. In deze periode is mijn interesse ontstaan voor ontwikkelingsproblematiek. Hiertoe heb ik aan het Seminarium voor orthopedagogiek de Masteropleiding Special Educational Needs gevolgd, met als afstudeerrichting gedragsspecialist. Om de opgedane kennis in praktijk te kunnen brengen en kinderen gericht te kunnen helpen ben ik in 2008 samen met Machteld een eigen praktijk gestart. Het fijne van het werken in een kleine praktijk vind ik dat je zeer individueel kunt werken. We kunnen per cliënt bekijken welke aanpak het beste werkt.

Corine van Tienderen – de Groot

Ik heb tien jaar gewerkt met kinderen met een verstandelijke beperking. Daarnaast heb ik ook een aantal jaar gewerkt in de kinderopvang. In 2016 ben ik gestart bij Middels. De doelgroep spreekt mij enorm aan en ik vind het een erg prettige werkomgeving. Ik ga elke dag met veel plezier en enthousiasme naar Middels toe.

Machteld Plas

In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden in de Pedagogische Wetenschappen. Met als differentiatie orthopedagogiek. In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt met kinderen met een autismespectrum stoornis en/of adhd.

In mijn werk merk ik dat een rustige en veilige omgeving essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. In 2008 heb ik samen met Marieke Middels Hoeksche Waard opgericht om in een veilige omgeving de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Roderik van der Bijl

Ik volg de opleiding HBO-Verpleegkunde in Rotterdam. In de weekenden werk ik bij Middels. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en tijdens de logeerweekenden kan ik in de praktijk leren hoe met kinderen met ontwikkelingsproblematiek om te gaan. Ik vind het een leuke uitdaging om met deze doelgroep te werken. Tijdens de begeleiding zet ik graag sport, beweging en spel in om met de kinderen aan gestelde doelen te werken.

Ik heb geleerd goed naar anderen te kijken.

Door ‘Tom en Roos’ heb ik geleerd hoe je vriendjes kunt maken.

Werkwijze

Wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind kunnen zij direct contact opnemen met Middels of een afspraak maken met het Jeugdteam. Gezamenlijk kan dan worden bekeken welke hulp wenselijk is.

Na een kennismakingsgesprek wordt bekeken welke hulp passend is. Na een observatieperiode wordt in samenspraak een persoonlijk zorgplan opgesteld. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd en doelen zo nodig bijgesteld. Belangrijk hierbij is de feedback van de cliënt en ouders.

Bij Middels hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders en school. Deze samenwerking is zeer belangrijk om aangeleerde vaardigheden te kunnen generaliseren.

Kosten

De zorg bij Middels Hoeksche waard kan bekostigd worden middels een Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Ik heb geleerd om te gaan met mijn angsten en boosheid. Ik heb hulp gekregen om zelfstandiger te worden en via Middels ben ik ook weer naar school gegaan.

De begeleiders zijn flexibel en erg geduldig wat ik als erg behulpzaam en prettig ervaar.